Kunne du eller ditt firma tenke dere å være med som sponsor?
Ressurser i form av utstyr, arbeidskraft og penger kommer alltid godt med.

Alt overskudd vil gis til gode formål i lokalmiljøet.

Registrer deg her: